KAIMO TURIZMO SODYBOS „VITRŪNA“ VIDAUS ELGESIO TAISYKLĖS

SODYBOS LANKYTOJAI PRIVALO:

• Užsiregistruoti lankytojų registracijos žurnale.
• Atvykę į sodybą sumokėti pilną mokestį už numatytą poilsį.
• Lankytojams neišbuvus numatyto laiko, šeimininkai neprivalo grąžinti pinigų už neišbūtą laiką.
• Susipažinti su vidaus elgesio bei priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis.
• Užsisakius papildomas mokamas paslaugas sodyboje, už jas iš karto sumokėti.
• Rezervuojant vietą sodyboje ar visą sodybą, iš anksto sumokėti 30% dydžio rezervacijos mokestį, kuris
bus įskaičiuotas atsiskaitant atvykus į sodybą. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku, rezervacijos
mokestis negrąžinamas.
• Prieš išvykstant iš sodybos priduoti tvarkingas ir švarias nuomotas patalpas. Už sugadintą inventorių ar
kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto rinkos kainomis.
• Taupiai vartoti vandenį ir elektros energiją.
• Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos lankytojams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis
patalpomis bei sodybos teritorija.
• Savo asmeninius daiktus laikyti kambaryje arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą sodybos
šeimininkai neatsako).
• Netrukdyti kitų svečių ramaus poilsio.
• Pasibaigus viešnagės laikui iš sodybos išvykti iki 21val.

SODYBOJE DRAUDŽIAMA:

• Triukšmauti, trikdyti kitų poilsiautojų ramų poilsį.
• Rūkyti patalpų viduje, mėtyti nuorūkas, tarą ir maisto atliekas, šiukšlinti.
• Kirsti medžius.
• Kurti laužus ne tam skirtose laužavietėse.
• Automobilius, palapines, auto karavanus statyti bei kūrenti ugnį 25 m paplūdimio žaliojoje zonoje.

LANKYTOJŲ ATSAKOMYBĖ:

• Pilnai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir už jos ribų esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.
Sugadinus sodybos šeimininkų turtą, lankytojas įsipareigoja kompensuoti pagal rinkos kainą.
• Lankytojui ar jo vaikams susižalojus, pačiam dėl savo ar drauge esančių asmenų veiksmų, sodybos
šeimininkai neatsako.
• Rūpintis kartu į sodybą atsivežtu augintiniu, nepalikti be priežiūros ir atsakyti už jo veiksmus.
• Laikytis LR VRM nustatytų viešosios tvarkos įstatymų. Jeigu šauksmais, švilpimu, garsiu dainavimu,
grojimu muzikos instrumentais, muzikos leidimu iš garso aparatūros ar kitokiais garsiniais aparatais
trukdoma viešoji tvarka numatoma administracinė atsakomybė LR įstatymų nustatyta tvarka.

PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

LANKYTOJAMS PRIVALOMA:

• Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų
elektros prietaisų.
• Nepalikti be priežiūros atviros ugnies ar žarijų.
• Nepalikti be priežiūros dujinės viryklės.
• Ugnį kurti tik įrengtose laužavietėse arba židinyje.
• Kepsnines, šašlykines naudoti tik pakeltas 30 cm nuo žemės.
• Kūrenantis ugnies židiniui nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams kūrenti ar žaisti su degančiais
pagaliukais, malkomis ar žarijomis.
• Vaikams maudytis, irstytis valtimi, plaukioti vandens dviračiu galima tik su suaugusiais bei dėvint
gelbėjimo liemenes.
• Nešokinėti į vandenį nuo lieptų ir įrengtų virš vandens terasų.
• Nenaudoti jokių šaunamųjų ar kitokių ginklų.
• Elgtis nesudarant pavojaus savo ir kitų poilsiautojų sveikatai ir gyvybei.
• Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį.
• Kiekvienas sodybos lankytojas atsako už savo atsivežto maisto kokybę.
• Lankytojui, ar jo vaikams susižalojus, pačiam pažeidus saugaus elgesio taisykles, paslaugos tiekėjas už tai
neatsako.
• Už sodybos teritorijoje sukeltą savo ar kitų, kartu esančių asmenų, triukšmą 22:00-08:00 atsako
pagrindinis užsakovas - asmuo, užregistruotas registracijos žurnale.
• Už sodyboje kartu esančių sodybos lankytojų supažindinimą su šiomis taisyklėmis atsakingas pagrindinis
užsakovas-asmuo užregistruotas registracijos žurnale.
• Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos namų viduje, laiptinėje, vaikščiojimo
takuose, kieme, vaikų žaidimų aikštelėje, sporto aikštyne, pirtyje, maudantis ežere yra atsakingi patys
sodybos lankytojai.
• Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusias dėl alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo,
atsako sodybos lankytojai.
• Pagrindinis užsakovas, asmuo užregistruotas registracijos žurnale, įsipareigoja supažindinti kartu
atvykusius sodybos lankytojus su priešgaisrinėmis saugaus elgesio taisyklėmis, vidaus elgesio taisyklėmis
ir visiškai atsako už tai, kad kartu sodyboje esantys lankytojai laikytųsi šių taisyklių. Pagrindinis
užsakovas neša atsakomybę prieš sodybos šeimininkus, užtikrina nustatytą tvarką ir privačios valdos
sampratą sodybos teritorijoje.

SVARBU

Nelaimės atveju skambinti 112.
Pagrindiniame name yra gesintuvai, neatidėliotinam ugnies židiniui užgesinti.